QHSE

Nicon Industries A/S er bevidst om vigtigheden af integrerede procedurer, når det gælder kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljø. Derfor har vi udarbejdet en politik på QHSE-området, som målrettet og konsekvent sætter standarden for alle vores aktiviteter. 

Kvalitet 

Det er vores målsætning at levere produkter og ydelser, der på enhver tænkelig måde opfylder vores kunders krav med hensyn til kvalitet og leveringstid. Vores kvalitetsledelsessystem er certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2015 og er vores kunders garanti for en kompromisløs holdning til kvalitet. 

Vores svejsekvalitet er certificeret både efter DS/EN ISO 3834-2 standarden, og efter EN 1090 og vi kan CE-mærke vores konstruktioner efter DS/EN 1090. 

Dette betyder, at vi i større grad kan imødekomme de kvalitetskrav, som der stilles, uanset branche. 

Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 

Medarbejderne udgør selve fundamentet i vores virksomhed, og deres sundhed og sikkerhed har naturligvis høj prioritet. Trivsel og arbejdsmiljø står højt på dagsordenen, og vi arbejder fokuseret med sundheds- og sikkerhedsområdet for at sikre vores ansatte mod ulykker og sygdom. Vores arbejdsmiljøledelse sker i henhold til OHSAS 18001. 

Miljø 

Nicon Industries A/S er ikke en miljøtung virksomhed, men vi arbejder løbende på at indrette vores produktionsapparat således, at vi skåner miljøet mest muligt.  Vi tager kritisk stilling til vores egne procedurer og processer med det mål at reducere vores forbrug af ressourcer og minimere det aftryk, vi sætter på miljøet. Vi arbejder i henhold til DS/EN ISO 14001:2004. 

Lovgrundlag 

Vi sørger for at holde os opdateret og overholder altid den gældende lovgivning indenfor arbejdsmiljø- og miljøbeskyttelsesområdet. 

Generelt 

Hos Nicon Industries A/S tror vi på, at resultater bliver til gennem viden og engagement. Derfor uddanner vi løbende samtlige medarbejdere i vores QHSE-politik for gennem indsigt og involvering at sikre, at vi til enhver tid har en sund, tryg og miljøvenlig arbejdsplads. 

Den fulde ordlyd af miljø- og arbejdsmiljøpolitikken kan fås ved henvendelse til virksomheden 

inspecta 1090
UK ISO9001 COL
inspecta 3834 2